SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
Centar za mlade – CeZaM Čakovec
E-MAIL UDRUGE
cezam.prostor@gmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
2004.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Davor Dokleja
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
0989162480
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Magdalena Koren, Rade Končara 11, 40000 Novo Selo Rok, Čakovec, 0977149189, magdalena.koren@gmail.com