SLUŽBENI NAZIV UDRUGE   DJEČJE GRADSKO KAZALIŠTE ČAKOVEC
DATUM OSNIVANJA UDRUGE   10.09.1997.
DATUM PRISTUPANJA ZAJEDNICI   01.01.1998.
BROJ REGISTRIRANIH ČLANOVA   40
SLUŽBENA ADRSA UDRUGE ZA KONTAKT   TRG REPUBLIKE 6, CENTARA ZA KULTURU    40 000 ČAKOVEC
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT UDRUGE   098-861-921  Dejan Buvač
PODACI O VODSTVU UDRUGE
PREDSJEDNIK UDRUGE – VODITELJ KAZALIŠTA
IME I PREZIME   Dejan Buvač
ADRESA   J.Križanića 8, 40 305  Nedelišće
MOBITEL   098-861-921
E-MAIL   dejan.buvac@gmail.com
TAJNIK UDRUGE
IME I PREZIME   Dijana Kirić
MOBITEL   091-570-3896
E-MAIL   dijana.filo@gmail.com
PODRUČJE DJELOVANJA UDRUGE  
KAZALIŠTE