SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
Hrvatska kulturno umjetnička udruga “Sveti Martin”
E-MAIL UDRUGE
dcrncec1@gmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
1995.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
Trg Svetog Martina 7.; 40 313 Sveti Martin na Muri
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Dražen Crnčec
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
098 167 24 69
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Dražen Crnčec, Glavna 45., 40 313 Sveti Martin na Muri, 098 167 24 69