SLUŽBENI NAZIV UDRUGE   Hrvatsko kulturno društvo Međimurje – Ljubljana (HKDMLJ)
DATUM OSNIVANJA UDRUGE   23.11.1996
DATUM PRISTUPANJA ZAJEDNICI   2006
BROJ REGISTRIRANIH ČLANOVA   180
SLUŽBENA ADRSA UDRUGE ZA KONTAKT   Masarykova 14, 1000 Ljubljana
BROJ TELEFONA UDRUGE   0038614374014
E-MAIL ADRESA UDRUGE   hrvatsko.k.d.m.l@siol.net
 
WEB STRANICA UDRUGE   www.hkdml.si
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT UDRUGE   0038641615007
PODACI O VODSTVU UDRUGE
PREDSJEDNIK UDRUGE
IME I PREZIME   Stjepan Šimunić
ADRESA   Knobleharjeva 22
GRADA   1000 Ljubljana
TELEFON   0038614374157
MOBITEL   0038641615007
E-MAIL   stefan.simunic@gmail.com
DOPREDSJEDNIK UDRUGE
IME I PREZIME   Josip Lilek
ADRESA   Snebrska 115
GRADA   1211 Ljubljana
MOBITEL   0038641776910
E-MAIL   joze.lilek@gmail.com
TAJNIK UDRUGE
IME I PREZIME   Katarina Brodarić
ADRESA   Cesta Ceneta Štuparja 3
GRADA   1231 Črnuče
TELEFON   0038615613735
MOBITEL   0038640855236
E-MAIL   ivan.brodaric@gmail.com
PODRUČJE DJELOVANJA UDRUGE  
   
KOREOGRAFIRANI FOLKLOR  (ples)  
IZVORNI FOLKLOR (ples)  
KAZALIŠTE  
KNJIŽEVNOST  
TAMBURAŠKI SASTAV ( najviše 12 članova )  
PJEVAČKI ZBOR (najmanje 17 pjevača)

MJEŠOVITI
 
MALI VOKALNI SASTAV (najviše 16 pjevača)

IZVORNA PUČKA GLAZBA
 
SEKCIJE UDRUGE (
 
  Folklorna sekcija TRSEK  
  Vokalno tamburaška sekcija PRIJATELJI  
  Vokalno instrumentalni sastav ĐILKOŠI  
  Mješoviti pjevački zbor KATRUŽE  
  Dramska sekcija  
  Dječija sekcija ŽABICE  
  Sekcija ručni radovi CVET