SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
K.U.U.”Lipa”Gornji Mihaljevec
E-MAIL UDRUGE
jasenkanovak77@gmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
2003.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
Gornji Mihaljevec 47, 40306 Macinec
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Jasenka Novak
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
0981990005
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Jasenka Novak Gornji Mihaljevec43,40306 Macinec