SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
Književni krug Prelog
E-MAIL UDRUGE
hrzic_mirjana@yahoo.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
2006
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
Glavna 35, 40323 Prelog
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Mirjana Hržić
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
098802209
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Mirjana Hržić, Antuna Mihanovića 78, 40323 Prelog, 098802209 , hrzic_mirjana@yahoo.com