SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
KUD Ivan Mustač – kantor
E-MAIL UDRUGE
kud.imk.svmarija@gmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
1919.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
Trg bana Jelačića 1b
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Vedran Šulj
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
098 9559 278
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Vedran Šulj, Ivana Žbulja 16.Sveta Marija. 098 9559 278, vsulj1@gmail.com