SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
KUD “MIHOVLJAN”
E-MAIL UDRUGE
kudmihovljan7@gmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
1998.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
Prvomajska 92,Mihovljan,40000 Čakovec
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Dr.sc.Predrag Kočila
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
0993145346
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Dr.sc.Predrag Kočila,pkocila@gmail.com,0993145346