SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
Kud MURA Novakovec
E-MAIL UDRUGE
karmen.lisjak88@gmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
2009.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
Novakovec Glavna 114 , 40318 Dekanovec
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Ivan Lisjak
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
0992364740
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Ivan Lisjak ,Novakovec Glavna 114 , 40318 Dekanovec