SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
KUD Općine Selnica
E-MAIL UDRUGE
Ivan.levacic2@gmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
2016.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
Trg Sv. Marka 2 40314 Selnica
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Ivan Levačić
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
098 947 9164
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Ivan Levačić, Poljska 7 Selnica