SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
Kulturna udruga “Seljačka sloga”
E-MAIL UDRUGE
seljackaslogaprelog@gmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
1927.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
Sajmišna 3 40323 Prelog
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Martina Švenda
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
098 973-9764
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Srećko Lacković, M. Gupca 98 Prelog..098 821-184. sreclacko@live.com