SLUŽBENI NAZIV UDRUGE   KULTURNO UMJETNIČKA UDRUGA SELJAČKA SLOGA NEDELIŠĆE
DATUM OSNIVANJA UDRUGE   1937.
DATUM PRISTUPANJA ZAJEDNICI   1995.
BROJ REGISTRIRANIH ČLANOVA   140
SLUŽBENA ADRSA UDRUGE ZA KONTAKT   TRG REPUBLIKE 9,40305 NEDELIŠĆE
BROJ TELEFONA UDRUGE   098 5110622
BROJ FAX-a UDRUGE   040 822-941
E-MAIL ADRESA UDRUGE   trojnarivan@gmail.com
WEB STRANICA UDRUGE   www.medjimurska_popevka.hr
 
PREDSJEDNIK UDRUGE
IME I PREZIME   IVAN TROJNAR
ADRESA   VRTNA 13
GRADA   40305 NEDELIŠĆE
MOBITEL   098 511 622
E-MAIL   trojnarivan@gmail.com
 
DOPREDSJEDNIK UDRUGE
IME I PREZIME   MILIVOJ KOSSI
ADRESA   Kalnička 8
GRADA   40305 Nedelišće
TELEFON   040 822 406

 

MOBITEL   091 634 8144
E-MAIL   milivojkossi@gmail.com
 
TAJNIK UDRUGE
IME I PREZIME   JASNA HAJDINJAK
ADRESA   VARAŽDINSKA 39
GRADA   40305 NEDELIŠĆE
TELEFON   040 500 051
MOBITEL   099 5103187
E-MAIL   jasna.hajdinjak@novi-net.net
 
PODRUČJE DJELOVANJA UDRUGE
KOREOGRAFIRANI FOLKLOR  (ples)  
IZVORNI FOLKLOR (ples)  
DJEČJI FOLKLOR (ples)  
KAZALIŠTE  
PUHAČKI ORKESTAR  
TAMBURAŠKI ORKESTAR ( najmanje 13 članova)  
TAMBURAŠKI SASTAV ( najviše 12 članova )  
 
SEKCIJE UDRUGE
VELIKI FOLKLOR  
MALI FOLKLOR  
TAMBURAŠKI ZBOR  
PUHAČKI ORKESTAR  
KAZALIŠNA DRUŽINA  
PLETILJE