SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
Kulturno umjetnička udruga “Sveti Jeronim” Štrigova
E-MAIL UDRUGE
matej.scavnicar@gmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
1994.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
Štrigova 29, 40312 Štrigova
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Matej Ščavničar
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
0995051636
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Matej Ščavničar, Jalšovec 59, 40312 Štrigova, 0995051636, matej.scavnicar@gmail.com