SLUŽBENI NAZIV UDRUGE Kulturno-umjetnička udruga „Veseli Međimurci“
DATUM OSNIVANJA UDRUGE 29.11.1949.
DATUM PRISTUPANJA ZAJEDNICI 1995
BROJ REGISTRIRANIH ČLANOVA 40
SLUŽBENA ADRSA UDRUGE ZA KONTAKT A.Schulteissa 19 , Čakovec, PP 57
BROJ TELEFONA UDRUGE 0913006154
E-MAIL ADRESA UDRUGE veseli.medimurci@gmail.com
PODACI O VODSTVU UDRUGE
PREDSJEDNIK UDRUGE
IME I PREZIME Nikola Kotur
ADRESA Čakovečka 86, Strahoninec
GRAD 40000 Čakovec
MOBITEL 0913006154
E-MAIL kotur.nikola@gmail.com
DOPREDSJEDNIK UDRUGE
IME I PREZIME Jelena Tisaj
ADRESA Vladimira Nazora 26
GRAD 40000 Čakovec
MOBITEL 0915182349
E-MAIL jelica.tisaj@gmail.com
TAJNIK UDRUGE
IME I PREZIME Lucija Jambrović
ADRESA Kalnička 9, Strahoninec
GRAD 40000 Čakovec
MOBITEL 0916008026
E-MAIL jlucija85@gmail.com
PODRUČJE DJELOVANJA UDRUGE
KOREOGRAFIRANI FOLKLOR  (ples)
IZVORNI FOLKLOR (ples)
DJEČJI FOLKLOR (ples)
KAZALIŠTE
MALI VOKALNI SASTAV (najviše 16 pjevača)

IZVORNA PUČKA GLAZBA
SASTAVI DRUGOG IZRIČAJA
SEKCIJE UDRUGE
1. Folklorna sekcija
2. Dramska sekcija
3. Tamburaška sekcija
4. Ženska vokalna skupina
5. Sekcija za očuvanje fašničkih običaja
6. Dječja folklorna sekcija