SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
Kulturno umjetnička udruga “Veseli Međimurci” Čakovec
E-MAIL UDRUGE
veseli.medimurci@gmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
1949
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
S.Radića 1, 40000 Čakovec
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Nikola Kotur
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
0913006154
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Nikola Kotur, Čakovečka 86B, Strahoninec, 40000 Čakovec , 0913006154, kotur.nikola@gmail.com