SLUŽBENI NAZIV UDRUGE   Kulturno umjetnička udruga “Zasadbreg” Zasadbreg
DATUM OSNIVANJA UDRUGE   6.2. 1999.
DATUM PRISTUPANJA ZAJEDNICI   2002
BROJ REGISTRIRANIH ČLANOVA   90
SLUŽBENA ADRSA UDRUGE ZA KONTAKT   Zasadbreg 1b , 40311 Lopatinec
E-MAIL ADRESA UDRUGE   kuuzasadbreg@gmail.com
WEB STRANICA UDRUGE   KUU ZASADBREG-wix.com
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT UDRUGE   0981686350
PODACI O VODSTVU UDRUGE
PREDSJEDNIK UDRUGE
IME I PREZIME   Mirjana Korunić
ADRESA   Zasadbreg 215,
GRADA   40311 Lopatinec
TELEFON   865506
MOBITEL   0981686350
E-MAIL   mirjana.korunic@gmail.com
DOPREDSJEDNIK UDRUGE
IME I PREZIME   Karlo  Perhoč
ADRESA   Zasadbreg 211
GRADA   40311 Lpatinec
MOBITEL   0992523604
E-MAIL   karloperhoc123@gmail.com
TAJNIK UDRUGE
IME I PREZIME   Barbara Dunjko
ADRESA   Zasadbreg 161
GRADA   40311 Lopatinec
MOBITEL   0989212158
E-MAIL   barbyk85gmail.com
PODRUČJE DJELOVANJA UDRUGE  
KOREOGRAFIRANI FOLKLOR  (ples)  
IZVORNI FOLKLOR (ples)  
DJEČJI FOLKLOR (ples)  
TAMBURAŠKI SASTAV ( najviše 12 članova )  
MALI VOKALNI SASTAV (najviše 16 pjevača)

IZVORNA PUČKA GLAZBA
 
SEKCIJE UDRUGE
foklorna  
dječja folklorna  
tamburaška  
dječja tamburaška  
maškarska  
etno  
vokalna