SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
Kulturno umjetnička udruga “Zvon” župne zajednice Mala Subotica
E-MAIL UDRUGE
zvonmalasubotica@gmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
1996.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
A. Stepinca 63, 40321 Mala Subotica
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Marijana Hadeljan
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
098 533 157
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Đuro Vukalović, A.Stepinca 63, 40321 Mala Subotica, 040/631-713