SLUŽBENI NAZIV UDRUGE KUU „ZVON“ ŽUPNE ZAJEDNICA MALA SUBOTICA
DATUM OSNIVANJA UDRUGE 13. 12. 1996.
DATUM PRISTUPANJA ZAJEDNICI 1996.
BROJ REGISTRIRANIH ČLANOVA 70
SLUŽBENA ADRSA UDRUGE ZA KONTAKT
  1. Stepinca 63, 40321 Mala Subotica
BROJ TELEFONA i FAX-a UDRUGE 040/631 713
E-MAIL ADRESA UDRUGE marija.jelenich@gmail.com marina.drzanic@ck.t-com.hr
WEB STRANICA UDRUGE www.kuu-zvon.hr
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT UDRUGE 099 1945283-Marija Jelenić

098 331 518- Marina Držanić

PODACI O VODSTVU UDRUGE
PREDSJEDNIK UDRUGE
IME I PREZIME ĐURO VUKALOVIĆ
ADRESA A.       STEPINCA 63
GRADA MALA SUBOTICA
TELEFON 631 713
DOPREDSJEDNIK UDRUGE
IME I PREZIME MARIO JANKOVIĆ
ADRESA GLAVNA 102
GRADA MALA SUBOTICA
TELEFON 040/631 723
MOBITEL 099 723 0834
E-MAIL mm241993@gmail.com
TAJNIK UDRUGE
IME I PREZIME GORDANA KOVAČIĆ
ADRESA MIROSLAVA KRLEŽE
GRADA MALA SUBOTICA
MOBITEL 098 913 5073
E-MAIL gordana.kovacic25@gmail.com
PODRUČJE DJELOVANJA UDRUGE
KOREOGRAFIRANI FOLKLOR  (ples)
IZVORNI FOLKLOR (ples)
DJEČJI FOLKLOR (ples)
KAZALIŠTE
TAMBURAŠKI ORKESTAR ( najmanje 13 članova)
TAMBURAŠKI SASTAV ( najviše 12 članova )
PJEVAČKI ZBOR (najmanje 17 pjevača) OZNAČITI VRSTU

MJEŠOVITI
DJEČJI
MALI VOKALNI SASTAV (najviše 16 pjevača) OZNAČITI VRSTU

SASTAVI DRUGOG IZRIČAJA
SEKCIJE UDRUGE
FOLKLORNI ANSAMBL
DJEČJA FOLKLORNA SKUPINA
TAMBURAŠKI ORKESTAR
DJEČJA TAMBURAŠKA SEKCIJA
ZBOR (mješoviti i dječji)
VOKALNA SKUPINA
KREATIVKE
ETNO SEKCIJA
DRAMSKA SKUPINA