SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
Kulturno-umjetničko društvo Belica
E-MAIL UDRUGE
kudbelica@gmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
1983.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Ksenija Kramar
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
098745928
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Ksenija Kramar, Kralja Tomislava 80, 40 319 Belica, 098 745 928, ksenija.kramar@gmail.com