SLUŽBENI NAZIV UDRUGE Kulturno-umjetničko društvo „Belica“ Belica
DATUM OSNIVANJA UDRUGE 25.2.1983.
DATUM PRISTUPANJA ZAJEDNICI 2000
BROJ REGISTRIRANIH ČLANOVA 39
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT K. Tomislava 91, Belica
BROJ TELEFONA UDRUGE 098745928
E-MAIL ADRESA UDRUGE kudbelica@gmail.com
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT UDRUGE 098 745 928
PODACI O VODSTVU UDRUGE
PREDSJEDNIK UDRUGE
IME I PREZIME Ksenija Kramar
ADRESA Kralja Tomislava 80
GRADA 40 319 Belica
MOBITEL 098 745 928
E-MAIL Ksenija.kramar@gmail.com
DOPREDSJEDNIK UDRUGE
IME I PREZIME Petar Janušić
ADRESA Prvomajska
GRADA 40 319 Belica
MOBITEL 098 934 00 24
E-MAIL petar.janusic@gmail.com
TAJNIK UDRUGE
IME I PREZIME Mateja Kralj
ADRESA Hlapičina
GRADA Hlapičina
MOBITEL 099 722 42 48
E-MAIL horvatic.mateja@gmail.com
PODRUČJE DJELOVANJA UDRUGE
KOREOGRAFIRANI FOLKLOR  (ples)
IZVORNI FOLKLOR (ples)
KAZALIŠTE
TAMBURAŠKI ORKESTAR ( najmanje 13 članova)
TAMBURAŠKI SASTAV ( najviše 12 članova )
SEKCIJE UDRUGE
Folklorna
Tamburaška
Dramska