SLUŽBENI NAZIV UDRUGE   KUD „DONJI VIDOVEC“ DONJI VIDOVEC
DATUM OSNIVANJA UDRUGE   20.5.1989.
DATUM PRISTUPANJA ZAJEDNICI   2000
BROJ REGISTRIRANIH ČLANOVA   60
SLUŽBENA ADRSA UDRUGE ZA KONTAKT   KUD „DONJI VIDOVEC“ RADE KONČARA 9, 40327 DONJI VIDOVEC
BROJ FAX-a UDRUGE   040/615-105
E-MAIL ADRESA UDRUGE   kud.donjividovec@gmail.com
WEB STRANICA UDRUGE   www.facebook.com/kuddvidovec
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT UDRUGE   091/501 4971
PODACI O VODSTVU UDRUGE
PREDSJEDNIK UDRUGE
IME I PREZIME   NIKOLA MATULIN
ADRESA   M. Zvonara 16
GRADA   Donji Vidovec
MOBITEL   091 501 4971
E-MAIL   nmatulin@gmail.com
DOPREDSJEDNIK UDRUGE
IME I PREZIME   DAVID ŠARKANJ
ADRESA   M. Tita 12
GRADA   Donji Vidovec
TELEFON   040/615-329
MOBITEL   098 996 3449
E-MAIL   dsarkanj@hotmail.com
TAJNIK UDRUGE
IME I PREZIME   MONIKA CENKO
ADRESA   R. Končara 29
GRADA   Donji Vidovec
TELEFON   040/615-446
MOBITEL   099 416 7099
E-MAIL   monika.cenko@gmail.com
PODRUČJE DJELOVANJA UDRUGE  
   
KOREOGRAFIRANI FOLKLOR  (ples)  
IZVORNI FOLKLOR (ples)  
DJEČJI FOLKLOR (ples)  
KAZALIŠTE  
TAMBURAŠKI SASTAV ( najviše 12 članova )  
SEKCIJE UDRUGE
 
STARIJA TAMBURAŠKA SEKCIJA  
STARIJA FOLKLORNA SEKCIJA  
DRAMSKA SEKCIJA  
DJEČJA FOLKLORNA SEKCIJA  
DJEČJI TAMBURAŠKI SASTAV