SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
KUD “Donji Vidovec”
E-MAIL UDRUGE
nmatulin@gmail.com 
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
1989.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
Rade Končara 9, 40327 Donji Vidovec
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Nikola Matulin
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
0915014971
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Nikola Matulin, Miške Zvonara 16, 40327 Donji Vidivec , 0915014971 , nmatulin@gmail.com