SLUŽBENI NAZIV UDRUGE KUD DR. VINKO ŽGANEC VRATIŠINEC
DATUM OSNIVANJA UDRUGE 13.SIJEČANJ 1970

 

DATUM PRISTUPANJA ZAJEDNICI 1995
BROJ REGISTRIRANIH ČLANOVA 89
SLUŽBENA ADRSA UDRUGE ZA KONTAKT DR. VINKA ŽGANCA 2 40316 VRATIŠINEC
E-MAIL ADRESA UDRUGE predsjednik@kud-vratisinec.hr
WEB STRANICA UDRUGE KUD-VRATISINEC.HR
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT UDRUGE 098 9343 905
PODACI O VODSTVU UDRUGE
PREDSJEDNIK UDRUGE
IME I PREZIME DRAŽEN MIKOLAJ
ADRESA ŠKOLSKA 7
GRADA VRATIŠINEC
MOBITEL 098 9343 905
E-MAIL predsjednik@kud-vratisinec.hr
DOPREDSJEDNIK UDRUGE
IME I PREZIME NEVEN VARGA
ADRESA TOME MASARIKA 6
GRADA ČAKOVEC
MOBITEL 098 355 545
E-MAIL neven.varga@gmail.com
TAJNIK UDRUGE
IME I PREZIME MARIJA MIKOLAJ
ADRESA ŠKOLSKA 7
GRADA VRATIŠINEC
MOBITEL 099 514 71 20
PODRUČJE DJELOVANJA UDRUGE
KOREOGRAFIRANI FOLKLOR  (ples)
IZVORNI FOLKLOR (ples)
DJEČJI FOLKLOR (ples)
KAZALIŠTE
KNJIŽEVNOST
TAMBURAŠKI SASTAV ( najviše 12 članova )
SEKCIJE UDRUGE
FOLKLORNA
TAMBURAŠKA
RECITATORSKA
DRAMSKA
PJEVAČKA