SLUŽBENI NAZIV UDRUGE   Kulturno umjetničko društvo „Fijolica“
DATUM OSNIVANJA UDRUGE   1982.
DATUM PRISTUPANJA ZAJEDNICI   1998.
BROJ REGISTRIRANIH ČLANOVA   70
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT   Zrinskih 40, 40322 Orehovica
BROJ TELEFONA UDRUGE   099/306-8716
E-MAIL ADRESA UDRUGE   kud.fijolica@gmail.com
 
PODACI O VODSTVU UDRUGE
PREDSJEDNIK UDRUGE
IME I PREZIME   Branko Sušec
ADRESA   Zrinskih 17
GRADA   40322 Orehovica
TELEFON   040/635-186
MOBITEL   099/306-8716
E-MAIL   branko.susec@ck.t-com.hr
DOPREDSJEDNIK UDRUGE
IME I PREZIME   Anica Držanić
ADRESA   Čakovečka 4A
GRADA   40322 Orehovica
TELEFON   040/635-129
MOBITEL   098/193-5101
TAJNIK UDRUGE
IME I PREZIME   Petra Krčmar
ADRESA   Augusta Cesarca 21
GRADA   40322 Orehovica
MOBITEL   098/516-605
E-MAIL   krcmar.petra@gmail.com
 
PODRUČJE DJELOVANJA UDRUGE  
KOREOGRAFIRANI FOLKLOR  (ples)  
IZVORNI FOLKLOR (ples)  
DJEČJI FOLKLOR (ples)  
KAZALIŠTE  
TAMBURAŠKI SASTAV ( najviše 12 članova )  
   
SEKCIJE UDRUGE
Folklorna sekcija odraslih  
Tamburaška sekcija odraslih  
Dramska sekcija  
Dječja folklorna sekcija