SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
Kulturno-umjetničko društvo “KAŠTEL” Pribislavec
E-MAIL UDRUGE
foreski@inet.hr, sasa.ofr@hotmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
1998.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
Pribislavec, Braće Radića 47
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Franjo Oreški, Saša Oreški
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
098/242-737, 098/905- 95 08
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Saša Oreški, Pribislavec, Dr. Ljudevita Gaja 23/a, sasa.ofr@hotmail.com