SLUŽBENI NAZIV UDRUGE   Kulturno umjetničko društvo „KAŠTEL“ Pribislavec
DATUM OSNIVANJA UDRUGE   1998
DATUM PRISTUPANJA ZAJEDNICI   1998
BROJ REGISTRIRANIH ČLANOVA   41
SLUŽBENA ADRSA UDRUGE ZA KONTAKT   Braće Radića 47, Pribislavec
BROJ TELEFONA UDRUGE   098/242-737, 098/473-736
E-MAIL ADRESA UDRUGE   foreski@inet.net
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT UDRUGE   Franjo Oreški 098/242-737,Alenka Oreški  098/473-736
PODACI O VODSTVU UDRUGE
PREDSJEDNIK UDRUGE
IME I PREZIME   Alenka Oreški
ADRESA   Ljudevita Gaja 23/a
GRADA   Pribislavec, 40000 Čakovec
TELEFON   040/360-729
MOBITEL   098/473-736
E-MAIL   foreski@inet.hr
DOPREDSJEDNIK UDRUGE
IME I PREZIME   Štefanija Mihalic
ADRESA   Ante Starčevića 1
GRADA   Pribislavec. 40000 Čakovec
MOBITEL   091/136-0733
TAJNIK UDRUGE
IME I PREZIME   Franjo Oreški
ADRESA   Ljudevita Gaja 23/a
GRADA   Pribislavec, 40000 Čakovec
TELEFON   040/360-729
MOBITEL   098/242-737
E-MAIL   foreski@inet.hr
PODRUČJE DJELOVANJA UDRUGE  
KOREOGRAFIRANI FOLKLOR  (ples)  
IZVORNI FOLKLOR (ples)  
DJEČJI FOLKLOR (ples)  
PLESNA SKUPINA SUVREMENOG IZRIČAJA (suvremeni, jazz dance, hip-hop,moderni, balet)  
KAZALIŠTE  
LIKOVNOST  
TAMBURAŠKI SASTAV ( najviše 12 članova )  
MALI VOKALNI SASTAV (najviše 16 pjevača) OZNAČITI VRSTU

IZVORNA PUČKA GLAZBA
 
SEKCIJE UDRUGE
 
Folklorna sekcija – odrasli  
Folklorna sekcija -djeca  
Tamburaška sekcija  
Dramska sekcija  
Sekcija za sakupljanje starih stvari