SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
Kulturno umjetničko društvo Kotoriba
E-MAIL UDRUGE
krunoslav_siladi@net.hr
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
1975.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
Kralja Tomislava 70, 40329 Kotoriba
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Krunoslav Siladi
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
098684531
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Krunoslav Siladi, N. Zrinski 3A, Kotoriba, 098684531, krunoslav_siladi@net.hr