SLUŽBENI NAZIV UDRUGE   Kulturno umjetničko društvo „Mačkovec“
DATUM OSNIVANJA UDRUGE   1982.
DATUM PRISTUPANJA ZAJEDNICI   1995.
BROJ REGISTRIRANIH ČLANOVA   43
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT   Trg svetog Petra i Pavla 2, Mačkovec, 40000 Čakovec
BROJ TELEFONA UDRUGE   098/928-7094
E-MAIL ADRESA UDRUGE   zoran.ratajec@gmail.com
 
PODACI O VODSTVU UDRUGE
PREDSJEDNIK UDRUGE
IME I PREZIME   Ivan Ujlaki
ADRESA   Brezić 4, Mačkovec
GRADA   40000 Čakovec
TELEFON   040/341/301
MOBITEL   098/928-7094
DOPREDSJEDNIK UDRUGE
IME I PREZIME   Branko Nemec
ADRESA   Bana Josipa Jelačića 178, Mačkovec
GRADA   40000 Čakovec
MOBITEL   097/628-4673
TAJNIK UDRUGE
IME I PREZIME   Zoran Ratajec
ADRESA   Bana Josipa Jelačića 33, Mačkovec
GRADA   40000 Čakovec
MOBITEL   097/707-8594
E-MAIL   zoran.ratajec@gmail.com
 
PODRUČJE DJELOVANJA UDRUGE  
KOREOGRAFIRANI FOLKLOR  (ples)  
IZVORNI FOLKLOR (ples)  
DJEČJI FOLKLOR (ples)  
TAMBURAŠKI SASTAV ( najviše 12 članova )  
MALI VOKALNI SASTAV (najviše 16 pjevača)

IZVORNA PUČKA GLAZBA
 
   
SEKCIJE UDRUGE
Folklorna sekcija odraslih  
Tamburaška sekcija odraslih  
Mješovita grupa pjevača  
Dječja folklorna sekcija  
Sekcija narodnih običaja