SLUŽBENI NAZIV UDRUGE   Kulturno umjetničko društvo „Mura“
DATUM OSNIVANJA UDRUGE   03.04.2009.
DATUM PRISTUPANJA ZAJEDNICI   03.04.2009.
BROJ REGISTRIRANIH ČLANOVA   10
SLUŽBENA ADRSA UDRUGE ZA KONTAKT   Glavna 114, Novakovec
BROJ TELEFONA UDRUGE   040/849-429
E-MAIL ADRESA UDRUGE   kud.mura.novakovec@gmail.com
PODACI O VODSTVU UDRUGE
PREDSJEDNIK UDRUGE
IME I PREZIME   Ivan Lisijak
ADRESA   Glavna 114 , Novakovec
GRADA   40318 Dekanovec
TELEFON   040/849-429
E-MAIL   karmen.lisijak88@gmail.com
DOPREDSJEDNIK UDRUGE
IME I PREZIME   Novak Antun
ADRESA   Glavna, Novakovec
GRADA   40318 Dekanovec
TAJNIK UDRUGE
IME I PREZIME   Ilijaš Mirjana
ADRESA   Selska 43 , Novakovec
GRADA   40318 Dekanovec
TELEFON   040/849-056
PODRUČJE DJELOVANJA UDRUGE  
MALI VOKALNI SASTAV (najviše 16 pjevača)

IZVORNA PUČKA GLAZBA
Muška pjevačka skupina