SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
KUD Općine Donji Kraljevec
E-MAIL UDRUGE
recekjurica@gmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
1998.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
Rade Končara 9, 40327 Donji Vidovec
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Jurica Recek
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
0998384701
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Jurica Recek, Palinovec 169, 40320 Donji Kraljevec , 0998384701, recekjurica@gmail.com