SLUŽBENI NAZIV UDRUGE   Kulturno umjetničko društvo Šandorovec
DATUM OSNIVANJA UDRUGE   14.03.2005.
DATUM PRISTUPANJA ZAJEDNICI   14.03.2005.
BROJ REGISTRIRANIH ČLANOVA   50
SLUŽBENA ADRSA UDRUGE ZA KONTAKT   Vl. Nazora 2, Šandorovec, 40 000 ČAkovec
E-MAIL ADRESA UDRUGE   kud@kudsandorovec.hr
WEB STRANICA UDRUGE   www.kudsandorovec.hr
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT UDRUGE   098/166 2360
PODACI O VODSTVU UDRUGE
PREDSJEDNIK UDRUGE
IME I PREZIME   Dražen Bacinger
ADRESA   Vl. Nazora 8, Šandorovec
GRADA   40 000 Čakovec
MOBITEL   098/166 2360
E-MAIL   drazen.bacinger@gmail.com
DOPREDSJEDNIK UDRUGE
IME I PREZIME   Nenad Zlatarek
ADRESA   Glavna 18, Kuršanec
GRADA   40 000 Čakovec
MOBITEL   091/ 253 9138
E-MAIL   nzlatarek@gmail.com
TAJNIK UDRUGE
IME I PREZIME   Gordana Kolarek
ADRESA   Prvomajska 19, Šandorovec
GRADA   40 000 Čakovec
MOBITEL   097/797 4809
E-MAIL   gordana.kolarek@betaplast.hr
PODRUČJE DJELOVANJA UDRUGE  
KOREOGRAFIRANI FOLKLOR  (ples)  
IZVORNI FOLKLOR (ples)  
DJEČJI FOLKLOR (ples)  
TAMBURAŠKI SASTAV ( najviše 12 članova )  
SEKCIJE UDRUGE
Tamburaška sekcija  
Folklorna sekcija