SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
Kulturno-umjetničko društvo Šandorovec
E-MAIL UDRUGE
drazen.bacinger@gmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
2005.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
Šandorovec, V. Nazora 2
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Dražen Bacinger
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
0981662630
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Dražen Bacinger, Šandorovec, V. Nazora 8, 098 1662630, drazen.bacinger@gmail.com