SLUŽBENI NAZIV UDRUGE   Kulturno umjetničko društvo „Seljačka sloga“ Donja Dubrava
DATUM OSNIVANJA UDRUGE   31.7.1927.
DATUM PRISTUPANJA ZAJEDNICI   1995
BROJ REGISTRIRANIH ČLANOVA   148
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT   Trg Republike 13, 40328 Donja Dubrava

 

E-MAIL ADRESA UDRUGE   seljackasloga.donjadubrava@gmail.com
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT UDRUGE   099 311 5176
PODACI O VODSTVU UDRUGE
PREDSJEDNIK UDRUGE
IME I PREZIME   Damir Vidović
ADRESA   Zagrebačka 55
GRADA   40328 Donja Dubrava
TELEFON   040 688 857
MOBITEL   099 311 5176
E-MAIL   seljackasloga.donjadubrava@gmail.com
DOPREDSJEDNIK UDRUGE
IME I PREZIME   Božica Kivač
ADRESA   Matije Gupca 33
GRADA   40328 Donja Dubrava
TELEFON   040 688 912
MOBITEL   098 942 7265
E-MAIL   seljackasloga.donjadubrava@gmail.com
TAJNIK UDRUGE
IME I PREZIME   Nataša Hrašćanec
ADRESA   Zagrebačka 31
GRADA   40328 Donja Dubrava
TELEFON   040 688 713
MOBITEL   098 796 083
E-MAIL   seljackasloga.donjadubrava@gmail.com
PODRUČJE DJELOVANJA UDRUGE  
   
KOREOGRAFIRANI FOLKLOR  (ples)
IZVORNI FOLKLOR (ples)
DJEČJI FOLKLOR (ples)
KAZALIŠTE
TAMBURAŠKI SASTAV ( najviše 12 članova )
SEKCIJE UDRUGE
 
Folklorna sekcija
Dječji folklor
Tamburaška sekcija
Dramska sekcija