SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
Kulturno umjetničko društvo Seljačka sloga Donja Dubrava
E-MAIL UDRUGE
seljackasloga.donjadubrava@gmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
1927.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
Trg Republike 13, 40328 Donja Dubrava
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Štefica Kovač
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
0996701525
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Štefica Kovač, Novembarskih žrtava 4, 40328 Donja Dubrava, 0996701525