SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
Kulturno umjetničko društvo Strahoninec
E-MAIL UDRUGE
strahoninec.kud@gmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
1998.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
Dravska 1, Strahoninec , 40000 Čakovec
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Dragan Zdolec
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
0915763988
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Dragan Zdolec, Dravska 1, Strahoninec, 40000 Čakovec, 091/576-3988, dragan.zdolec@ck.t-com.hr