SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
KUU Seljačka sloga Nedelišće
E-MAIL UDRUGE
trojnarivan@gmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
1937.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
Trg Republike 9, 40305 Nedelišće
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Ivan Trojnar
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
098511622
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Ivan Trojnar, Vrtna 13, Nedelišće, 098/511-622, trojnarivan@gmail.com