SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
KUU ” Zasadbreg” Zasadbreg
E-MAIL UDRUGE
kuuzasadbreg@gmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
1999.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
Zasadbreg 1b, 40311 Lopatinec
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Mirjana Korunić
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
0981686350
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Mirjana Korunić , Zasadbreg 215, 0981686350, mirjana.korunic@gmail.com