SLUŽBENI NAZIV UDRUGE   LIMENA GLAZBA BELICA
BROJ REGISTRIRANIH ČLANOVA   100
SLUŽBENA ADRSA UDRUGE ZA KONTAKT   KRALJA TOMISLAVA 100
BROJ TELEFONA UDRUGE   0913330100
E-MAIL ADRESA UDRUGE   dvibovic2003@gmail.com
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT UDRUGE   Tajnik: Dejan Vibović – 0913330100

Umjetnički voditelj/dirigent: Danijel Požgaj – 0989124360

PODACI O VODSTVU UDRUGE
PREDSJEDNIK UDRUGE
IME I PREZIME   Zlatko Baranašić
ADRESA   Kralja tomislava 5
GRADA   40319 Belica
TELEFON   040/845-192
MOBITEL   0992113878
E-MAIL   zbarny100@gmail.com
DOPREDSJEDNICI UDRUGE
IME I PREZIME   Jurica Makar i Tihomir Sabor
TAJNIK UDRUGE
IME I PREZIME   Dejan Vibović
ADRESA   Glavna 102, Palovec
GRADA   40321 Mala Subotica
MOBITEL   0913330100
E-MAIL   dvibovic2003@gmail.com
PODRUČJE DJELOVANJA UDRUGE  
   
PUHAČKI ORKESTAR