SLUŽBENI NAZIV UDRUGE   Limena glazba Dekanovec
DATUM OSNIVANJA UDRUGE   14.01.2001.g.
DATUM PRISTUPANJA ZAJEDNICI   19.01.2001.g.
BROJ REGISTRIRANIH ČLANOVA   49
SLUŽBENA ADRSA UDRUGE ZA KONTAKT   Kalnička 2, Dekanovec
E-MAIL ADRESA UDRUGE   limena.glazba.dekanovec@gmail.com
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT UDRUGE   0995153854
PODACI O VODSTVU UDRUGE
PREDSJEDNIK UDRUGE
IME I PREZIME   ANTUN  PERAS
ADRESA   Prvomajska 49
GRADA   Dekanovec
TELEFON   040/849-128
MOBITEL   0995153854
E-MAIL   pgperas@gmail.com
DOPREDSJEDNIK UDRUGE
IME I PREZIME   IVAN  NOVAK
ADRESA   Murska  9
GRADA   Dekanovec
TELEFON   040/849-370
MOBITEL   0996895869
TAJNIK UDRUGE
IME I PREZIME   VLADIMIR  JAMBROŠIĆ
ADRESA   Kalinička 41
GRADA   Dekanovec
TELEFON   040/849-240
MOBITEL   098246041
E-MAIL   vladimir.jambrosic@gmail.com
PODRUČJE DJELOVANJA UDRUGE  
   
   
PUHAČKI ORKESTAR