Odbor za dječje folklorno stvaralaštvo

Predsjednik Odbora: Marija Jelenić

Dopredsjednica Odbora: Ivana Bakač-Mikolaj

 Odbor je suorganizator Smotre dječjeg folklornog stvaralaštva u Maloj Subotici.

Pregled Smotri dječjeg folklornog stvaralaštva

 

 1. Smotra 2001.godine na inicijativu KUD-a “Bisernica” iz Novog Sela Rok organizirana je prva smotra dječjeg folklora. Na 1. smotri bilo je prisutno devet skupina sa 270 sudionika.

2. Smotra organizirana je 2002.g. pod nazivom “Mladi Međimurci plešu” u organizaciji KUD-a “Pribislavec” današnji KUD “Kaštel” iz Pribislavca a sudjelovalo je 10 skupina sa 350 sudionika.

 1. smotra 12.listopda 2003. “Smotra dječjeg folklornog stvaralaštva” – domaćin je KUU “Zvon” župne zajednice Mala Subotica. 15 skupina, 455 sudionika,
 1. smotra 9. i 10. listopada 2004. – 17 skupina,
  583 sudionika,
 2. smotra 2. i 3.srpnja 2005. – 20 skupina,
  698 sudionika,
 3. smotra 1. i 2. srpnja 2006. – 15 skupina,
  482 sudionika,
 4. smotra 9. i 10. lipnja 2007. – 23 skupine,
  936 sudionika,
 5. smotra 31. svibnja i 1. lipnja 2008. – 23 skupine,
  892 sudionika,
 6. smotra 30. i 31. svibnja 2009. – 25 skupina,
  958 sudionika,
 7. smotra 29. i 30. svibnja 2010. – 24 skupine,
  910 sudionika,
 8. smotra 28. i 29. svibnja 2011. – 20 skupina,
  764 sudionika.
 9. smotra 03.studeni 2012. – 14 skupina,
  420 sudionika.
 10. smotra 09.i 10. studeni 2013. – 19 skupina,
  500 sudionika.
 11. smotra 08. i 09. studeni 2012. – 14 skupina,
  420 sudionika.
 12. smotra 07.i 08. studeni 2015. – 19 skupina,
  500 sudionika.
 13. smotra 05.i 06. studeni 2016. – 20 skupina, 550 sudionika.