Odbor za narodne običaje

Predsjednica Odbora: Jagoda Srša

Dopredsjednik Odbora: Dragutin Matotek

 

Odbor je suorganizator Smotre narodnih običaja u Kotoribi i Smotre narodnih nošnji u Žiškovcu.

 

Pregled održanih smotri narodnih običaja u Kotoribi

 

 1. smotra – 5. i 6 .rujna 1998. – 10 sudionika,
 2. smotra 5 i 6. rujna 1999. – 12 sudionika,
 3. smotra 24. i 25. studenog 2001. – 13 sudionika,
 4. smotra 29. i 30. studenog 2003. – 9 sudionika,
 5. smotra 19. i 20. studenog 2005. – 8 sudionika,
 6. smotra 16., 17. i 18. studenog 2007. – 15 sudionika,
 7. smotra 14. i 15. studenog 2009. – 12 sudionika,
 8. smotra međimurskih narodnih običaja – 19. i 20.studenog 2011. – 9 sudionika.
 9. smotra međimurskih narodnih običaja – 16. i 17.studenog 2013. – 10 sudionika.
 10. smotra međimurskih narodnih običaja – 21. i 22.studenog 2015. – 10 sudionika

 

 

Pregled održanih smotri narodne nošnje u Žiškovcu

 1. smotra 13. srpnja 2002., tema: “Međimurska mladenka” – Sudionici: 6 udruga
 2. smotra 20.-21. srpnja 2003., tema: “Dječja nošnja” – Sudionici: 6 udruga
 3. smotra 3.-4. srpnja 2004., tema: “Kaj su nosili puce i dečki v Međimurju do 1950. godine” – Sudionici: 7 udruga
 4. smotra 20. kolovoza 2006., tema: “Kaj su nosili glavni svati na gostuvaju do 1950. godine” – Sudionici: 13 udruga
 5. smotra 23. studenog 2008., tema: “Radna obleka/oprava do 1950. godine” – Sudionici: 16 udruga
 6. smotra 14. studenog 2010., tema: “Kaj se oblečeno nosilo da se dete krstilo” – Sudionici: 15 udruga
 7. smotra 18. studenog 2012., tema: “Nošnja v Međimurju do 1920 leta” – Sudionici: 7 udruga
 8. smotra 16. studenog 2014., tema: “Nošnja v Međimurju do 1930 leta” – Sudionici: 8 udruga
 9. smotra 20. studenog 2016., tema: “Nošnja v Međimurju do 1930 -1940 leta” – Sudionici: 8 udruga