SLUŽBENI NAZIV UDRUGE   Pjevački zbor Grada Preloga
DATUM OSNIVANJA UDRUGE   09.10.2013
DATUM PRISTUPANJA ZAJEDNICI   2014
BROJ REGISTRIRANIH ČLANOVA   26
SLUŽBENA ADRSA UDRUGE ZA KONTAKT   Glavna 51, 40 323 Prelog, (slati na  S. Mlinarića 11, Prelog

Zvonar

E-MAIL ADRESA UDRUGE   pjevackizborgradapreloga@gmail.com
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT UDRUGE   O98879305
PODACI O VODSTVU UDRUGE
PREDSJEDNIK UDRUGE
IME I PREZIME   Lidija-Vidović-Zvonar
ADRESA   Stjepana Mlinarića  11
GRADA   40 323 Prelog
MOBITEL   O98879305
E-MAIL   lidija.zvonar@gmail.com
DOPREDSJEDNIK UDRUGE
IME I PREZIME   Natalija Pahek
ADRESA   Petra Krešimira IV 41
GRADA   40323 Prelog
MOBITEL   0989136871
E-MAIL   natalija.pahek@yachoo.com
TAJNIK UDRUGE
IME I PREZIME   Anica Trstenjak
ADRESA   Istarska 7
GRADA   40 323 Prelog
MOBITEL   0981624033
E-MAIL   s_trstenjak@net.hr
PODRUČJE DJELOVANJA UDRUGE ( MOLIMO OZNAČITI ZA X, MOGUĆE OZNAČITI VIŠE PONUĐENIH STAVKI )  
   
PJEVAČKI ZBOR (najmanje 17 pjevača)

ŽENSKI