SLUŽBENI NAZIV UDRUGE   Pjevački zbor „Sveti Juraj na Bregu“
DATUM OSNIVANJA UDRUGE   1.5.2005.
BROJ REGISTRIRANIH ČLANOVA   71
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT   Pleškovec 29, 40 311 Lopatinec
E-MAIL ADRESA UDRUGE   pjevackizbor.svjurajnabregu@gmail.com
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT UDRUGE   099 51 71 697
PODACI O VODSTVU UDRUGE
PREDSJEDNIK UDRUGE
IME I PREZIME   Marta Lončar – Vinković
ADRESA   Vinogradska 28, Lopatinec 40 311
MOBITEL   099 51 71 697
E-MAIL   martalv3@gmail.com
TAJNIK UDRUGE
IME I PREZIME   Nadica Toma
ADRESA   Vučetinec 154 g , 40 311 Loaptinec
MOBITEL   099 2 855 182
E-MAIL   nadica.toma@gmail.com
PODRUČJE DJELOVANJA UDRUGE  
PJEVAČKI ZBOR (najmanje 17 pjevača)

MJEŠOVITI
DJEČJI
 
MALI VOKALNI SASTAV (najviše 16 pjevača)

IZVORNA PUČKA GLAZBA
DRUGO
 

 

SEKCIJE UDRUGE
 
mješoviti pjevački zbor  
muška vokalna skupina  
dječji zbor