SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
Puhački orkestar Goričan
E-MAIL UDRUGE
puhacki.orkestar.gorican@gmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
1997.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
Trg sv. Leonarda 22,Goričan
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Miroslav Ter
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
099 5131 413
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Miroslav Ter,Nova 8,Goričan,099 5131 413,miroslav.ter@gmail.com