SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
Puhački orkestar Grada Preloga
E-MAIL UDRUGE
ivana.samardzijabermanec@gmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
2013.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
Glavna 5, 40323 Prelog
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Ivana Samardžija-Bermanec
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
098567335
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Ivana Samardžija-Bermanec, S. Radića 32, 40323 Prelog, 098567335, ivana.samardzijabermanec@gmail.com