SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
Puhački orkestar Općine Donji Kraljevec
E-MAIL UDRUGE
puhackiorkestardk@gmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
1995.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
Gornji Kraj 20, 40327 Donji Vidovec
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Jurica Recek
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
0915142793
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Katica Blagus, Augusta Šenoe 30, 40320 Donji Kraljevec, 0992423855 , blaguskatica@gmail.com