Smotre HKUUMŽ

Smotre – 2017.

PREDSMOTRE 33. MEĐIMURSKE POPEVKE

– 11. ožujka 2017. DONJI KRALJEVEC,

– 18. ožujka 2017. ŠTRIGOVA,

– 25. ožujka 2017. MAĐARSKA

22. FESTIVAL KAZALIŠNIH AMATERA MEĐIMURJA – 07.,08. i 09. travnja 2017. – PRELOG

12. SMOTRA KOREOGRAFIRANOG FOLKLORA – 22.travnja 2017. – ČAKOVEC

10. DJEČJA SMOTRA MEĐIMURSKIH POPEVKI – 07. svibnja 2017. – SVETI MARTIN NA MURI

23. SMOTRA TAMBURAŠKIH SASTAVA I ORKESTARA – 28. svibnja 2017. – MAČKOVEC

33. SMOTRA MEĐIMURSKE POPEVKE – 10. lipnja 2017. – NEDELIŠĆE

19. SMOTRA PJEVAČKIH ZBOROVA I VOKALNIH SASTAVA – 17. lipnja 2017. – SVETA MARIJA

24. SMOTRA PUHAČKIH SORKESTARA I LIMENIH GLAZBI – 18. lipnja 2017. – PRELOG

13. SMOTRA PESMARICA NAŠIH MAMICA – 15. listopada 2017. – IVANOVEC

17. SMOTRA DJEČJEG FOLKLORNOG STVARALAŠTVA -11. i 12. studenog 2017. – MALA SUBOTICA

11. SMOTRA NARODNIH OBIČAJA – 18. i 19. studenog 2017. – KOTORIBA

Smotre – 2016.

PREDSMOTRE 32. MEĐIMURSKE POPEVKE

– 30. siječnja 2016. DONJI KRALJEVEC,

– 06. veljače 2016. ŠTRIGOVA,

– 20. veljače 2016. MURAKERESTUR

21. FESTIVAL KAZALIŠNIH AMATERA MEĐIMURJA – 08.,09. i 10. travnja 2016. – PRELOG

11. SMOTRA KOREOGRAFIRANOG FOLKLORA – 23.travnja 2016. – ČAKOVEC

9. DJEČJA SMOTRA MEĐIMURSKIH POPEVKI – 07. svibnja 2016. – SVETI MARTIN NA MURI

23. SMOTRA PUHAČKIH SORKESTARA I LIMENIH GLAZBI – 15. svibanj 2016.

22. SMOTRA TAMBURAŠKIH SASTAVA I ORKESTARA – 29. svibnja 2016. – MAČKOVEC

32. SMOTRA MEĐIMURSKE POPEVKE – 04. lipnja 2016. – NEDELIŠĆE

18. SMOTRA PJEVAČKIH ZBOROVA I VOKALNIH SASTAVA – 12. lipnja 2016. – SVETA MARIJA

19. SMOTRA MEĐIMURSKOG FOLKLORA -18. i 19. lipnja 2016. – DONJA DUBRAVA

12. SMOTRA PESMARICA NAŠIH MAMICA – 09. listopada 2016. – IVANOVEC

16. SMOTRA DJEČJEG FOLKLORNOG STVARALAŠTVA -05. i 06. studenog 2016. – MALA SUBOTICA

9. SMOTRA NARODNIH NOŠNJI – 20. studenog 2016. – ŽIŠKOVEC

Smotre – 2015.

PREDSMOTRE 31. MEĐIMURSKE POPEVKE

– 31. siječnja 2015. DONJI KRALJEVEC,

– 07. veljače 2015. ŠTRIGOVA,

– 21. veljače 2015. MURAKERESTUR

20. FESTIVAL KAZALIŠNIH AMATERA MEĐIMURJA – 10.,11. i 12. travnja 2015. – PRELOG

10. SMOTRA KOREOGRAFIRANOG FOLKLORA – 02.svibnja 2015. – ČAKOVEC

8. DJEČJA SMOTRA MEĐIMURSKIH POPEVKI – 09. svibnja 2015. – SVETI MARTIN NA MURI

21. SMOTRA TAMBURAŠKIH SASTAVA I ORKESTARA – 24. svibnja 2015. – MAČKOVEC

22. SMOTRA PUHAČKIH SORKESTARA I LIMENIH GLAZBI – 31. svibanj 2015. – ČAKOVEC

31. SMOTRA MEĐIMURSKE POPEVKE – 06. lipnja 2015. – NEDELIŠĆE

17. SMOTRA PJEVAČKIH ZBOROVA I VOKALNIH SASTAVA – 14. lipnja 2015. – SVETA MARIJA

11. SMOTRA PESMARICA NAŠIH MAMICA – 11. listopada 2015. – IVANOVEC

15. SMOTRA DJEČJEG FOLKLORNOG STVARALAŠTVA -07. i 08. studenog 2015. – MALA SUBOTICA

10. SMOTRA NARODNIH OBIČAJA – 21. i 22. studenog 2015. – KOTIRIBA

Smotre – 2014.

PREDSMOTRE 30. MEĐIMURSKE POPEVKE

– 01. veljače 2014. DONJI KRALJEVEC,

– 08. veljače 2014. ŠTRIGOVA,

– 22. veljače 2014. MURAKERESTUR

19. FESTIVAL KAZALIŠNIH AMATERA MEĐIMURJA – 11,12, i 13. travnja 2014. – PRELOG

9. SMOTRA KOREOGRAFIRANOG FOLKLORA – 04.svibanj 2014. – ČAKOVEC

7. DJEČJA SMOTRA MEĐIMURSKIH POPEVKI – 10. svibnja 2014. – SVETI MARTIN NA MURI

20. SMOTRA TAMBURAŠKIH SASTAVA I ORKESTARA – 18. svibnja 2014. – MAČKOVEC

30. SMOTRA MEĐIMURSKE POPEVKE – 08. lipnja 2014. – NEDELIŠĆE

16. SMOTRA PJEVAČKIH ZBOROVA I VOKALNIH SASTAVA – 15. lipnja 2014. – SVETA MARIJA

18. SMOTRA MEĐIMURSKOG FOLKLORA -28. i 29. lipnja 2014. – DONJA DUBRAVA

21. SMOTRA PUHAČKIH SORKESTARA I LIMENIH GLAZBI – 29. lipanj 2014. – NEDELIŠĆE

10. SMOTRA PESMARICA NAŠIH MAMICA – 19. listopada 2014. – IVANOVEC

14. SMOTRA DJEČJEG FOLKLORNOG STVARALAŠTVA -08 i 09. studenog 2014. – MALA SUBOTICA

8. SMOTRA NARODNIH NOŠNJI – 16. studenog 2014. – ŽIŠKOVEC

Smotre – 2013.

PREDSMOTRE 29. MEĐIMURSKE POPEVKE

– 09. veljače 2013. MURSKO SREDIŠĆE,

– 16.veljače 2013. DONJI KRALJEVEC,

– 23.veljače MURAKERESTUR

18. FESTIVAL KAZALIŠNIH AMATERA MEĐIMURJA – 12,13 i 14. travnja 2013. PRELOG

8. SMOTRA KOREOGRAFIRANOG FOLKLORA – 28.travnja 2013. ČAKOVEC

6. DJEČJA SMOTRA MEĐIMURSKIH POPEVKI – 04.svibnja 2013. SVETI MARTIN NA MURI

19. SMOTRA TAMBURAŠKIH SASTAVA I ORKESTARA – 26. svibnja 2013. MAČKOVEC

29. SMOTRA MEĐIMURSKE POPEVKE – 08.lipnja 2013. NEDELIŠĆE

15. SMOTRA PJEVAČKIH ZBOROVA I VOKALNIH SASTAVA – 16. lipnja 2013. SVETA MARIJA

20. SMOTRA PUHAČKIH SORKESTARA I LIMENIH GLAZBI – 07. srpnja 2013. DOMAŠINEC

9. SMOTRA PESMARICA NAŠIH MAMICA – 20.listopada 2013. IVANOVEC

13. SMOTRA DJEČJEG FOLKLORNOG STVARALAŠTVA – 9. i 10.studenog 2013. MALA SUBOTICA

9. SMOTRA NARODNIH OBIČAJA – 16 i 17. studenog 2013. KOTORIBA

DRŽAVNI SUSRET:

18. DRŽAVNI SUSRET HRVATSKIH FOLKLORNIH ANSAMBALA – 19. i 20. listopad 2013. ČAKOVEC