SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
UDRUGA ZA PROMICANJE KVALITETE ŽIVOTA “TUREN”
E-MAIL UDRUGE
gogahra@gmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
2006.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
I.GRŠČIĆA 5,PODTUREN 40317
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Gordana Hranilović
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
0995100360
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Gordana Hranilović,V.Nazora 42,40317 Podturen, 0995100360, gogahra@gmail.com