SLUŽBENI NAZIV UDRUGE   UDRUGA ŽENA SIVICA
DATUM OSNIVANJA UDRUGE   23.03.2005.
DATUM PRISTUPANJA ZAJEDNICI   16.03.2010.
BROJ REGISTRIRANIH ČLANOVA   35
SLUŽBENA ADRSA UDRUGE ZA KONTAKT   SIVICA, GLAVNA 49
E-MAIL ADRESA UDRUGE   nada.nada.skvorc@gmail.com
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT UDRUGE   0911374155
PODACI O VODSTVU UDRUGE
PREDSJEDNIK UDRUGE
IME I PREZIME   JASNA KOVAČ
ADRESA   SIVICA, CVJETNA 3
GRADA   40317 PODTUREN
TELEFON   040 853 511
MOBITEL   0996935663
TAJNIK UDRUGE
IME I PREZIME   SPOMENKA LESAR
ADRESA   SIVICA, ČAKOVEČKA 24
GRADA   40317 PODTUREN
TELEFON   040 853 814
MOBITEL   0911374155
PODRUČJE DJELOVANJA UDRUGE  
IZVORNI FOLKLOR (ples)  
KAZALIŠTE  
TAMBURAŠKI SASTAV ( najviše 12 članova )  
MALI VOKALNI SASTAV (najviše 16 pjevača) OZNAČITI VRSTU

IZVORNA PUČKA GLAZBA