SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
Udruga žena Stanetinec
E-MAIL UDRUGE
snjezana.kerman@gmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
2009.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Božica Valentić,Spomenka Hriberšek,Snježana Kerman
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
091/197 4537, 091/577 7037, 099/736 2856
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Božica Valentić, 091/197-4537, snjezana.kerman@gmail.com