SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
Udruga žena Štefanec
E-MAIL UDRUGE
udruga.zena.stefanec@gmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
2009.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
Nikole Tesle 1a, Štefanec , 40000 Čakovec
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Vera Mihalic
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
099/409 13 89
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Vera Mihalic, Nikole Tesle 17, Štefanec, 40000 Čakovec, 099/409 13 89