PODACI O UDRUZI
SLUŽBENI NAZIV UDRUGE   Udruga “Zrinska garda Čakovec”
DATUM OSNIVANJA UDRUGE   30. 4. 2001.
DATUM PRISTUPANJA ZAJEDNICI   2005
BROJ REGISTRIRANIH ČLANOVA   140
SLUŽBENA ADRSA UDRUGE ZA KONTAKT   Trg Republike 5, p.p. 177, 40000 Čakovec
BROJ TELEFONA UDRUGE   492-500 (predsjednik), 343-870 (tajnik)
BROJ FAX-a UDRUGE   492-511 (predsjednik), 343-870 (tajnik)
E-MAIL ADRESA UDRUGE   tajnik@zrinska-garda.hr
WEB STRANICA UDRUGE   www.zrinska-garda.hr
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT UDRUGE   098241775 (predsjednik), 0915546581 (tajnik)
PODACI O VODSTVU UDRUGE
PREDSJEDNIK UDRUGE
IME I PREZIME   Alojzije Sobočanec, dipl. oec.
ADRESA   Petra Preradovića 13
GRADA   40000 Čakovec
TELEFON   492-500
MOBITEL   098241775
E-MAIL   info@mplet.hr
DOPREDSJEDNIK UDRUGE
IME I PREZIME   mr. sc. Ivan Baksa
ADRESA   M. Pušteka 8
GRADA   42223 Varaždinske Toplice
TELEFON   042/634-410
MOBITEL   098241308
E-MAIL   ivan.baksa@ck.t-com.hr
TAJNIK UDRUGE
IME I PREZIME   Bojan Kocijan
ADRESA   Augusta Šenoe 10
GRADA   40000 Čakovec
TELEFON   343-870
MOBITEL   091 5546581
E-MAIL   tajnik@zrinska-garda.hr