SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
Županijski tamburaški orkestar “Stjepan Bujan Stipić”
E-MAIL UDRUGE
zto.stjepanbujan.stipic@gmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
1998.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
Braće Radića 1, Čakovec
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Marko Mikulaj
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
0918912223
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Marijan Ramušćak, 0911390399, marijan.ramuscak@gmail.com