PODACI O UDRUZI

SLUŽBENI NAZIV UDRUGE

ŽENSKA VOKLANA SKUPINA „PUČPULJIKE“ ČAKOVEC

DATUM OSNIVANJA UDRUGE

15. veljače 2019.

DATUM PRISTUPANJA ZAJEDNICI

13. ožujka 2019.

BROJ REGISTRIRANIH ČLANOVA

25

SLUŽBENA ADRSA UDRUGE ZA KONTAKT

Čakovec, Tina Ujevića 14

E-MAIL ADRESA UDRUGE

pucpuljike@gmail.com

BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT UDRUGE

098 948 9907 – Lidija Posavec

PODACI O VODSTVU UDRUGE

PREDSJEDNIK UDRUGE

IME I PREZIME

Lidija Posavec

ADRESA

Tina Ujevića 14

GRAD

Čakovec

MOBITEL

098 948 9907

E-MAIL

pucpuljike@gmail.com