Zajednica HKUUMZ

Zajednica hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije
40000 Čakovec, Hrvatska, P.P. 188 , Trg Republike 3
IBAN : HR8224850031100224293 , Croatia banka d.d. , OIB: 63462493225
www.zajednica-hkuumz.hr , zajednica.hkuu.mz@gmail.com , mob +385 98 861 921

Pravilnik – Pravila_djecja_popevka
Upute – Izgovaranje

 

Dječja smotra Međimurskih popevki
SVETI MARTIN NA MURI

PRIJAVNICA

 

This form is disabled.

ORGANIZATOR SMOTRE:

HKUU „SVETI MARTIN“
TRG SVETOG MARTINA 3
40313 SETI MARTIN NA MURI
KONTAKT: Dominik Padarić 099-872-8571