Zajednica HKUUMZ

Zajednica hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije
40000 Čakovec, Hrvatska, P.P. 188 , Trg Republike 3
IBAN : HR8224850031100224293 , Croatia banka d.d. , OIB: 63462493225
www.zajednica-hkuumz.hr , zajednica.hkuu.mz@gmail.com , mob +385 98 861 921

Članice

Zrinska garda Čakovec

SLUŽBENI NAZIV UDRUGE Udruga građana “Zrinska garda Čakovec” E-MAIL UDRUGE tajnik@zrinska-garda.hr GODINA OSNIVANJA UDRUGE 2002. SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT Trg Republike 5, 40000 Čakovec IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE …

Zrinska garda Čakovec Read More »

Ženska vokalna skupina”Stridone” Štrigova

SLUŽBENI NAZIV UDRUGE E-MAIL UDRUGE GODINA OSNIVANJA UDRUGE SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI

Udruga žena Štefanec

SLUŽBENI NAZIV UDRUGE Udruga žena Štefanec E-MAIL UDRUGE udruga.zena.stefanec@gmail.com GODINA OSNIVANJA UDRUGE 2009. SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT Nikole Tesle 1a, Štefanec , 40000 Čakovec IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE …

Udruga žena Štefanec Read More »

Udruga žena Stanetinec

SLUŽBENI NAZIV UDRUGE Udruga žena Stanetinec E-MAIL UDRUGE snjezana.kerman@gmail.com GODINA OSNIVANJA UDRUGE 2009. SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT Božica Valentić,Spomenka Hriberšek,Snježana Kerman BROJ …

Udruga žena Stanetinec Read More »

Udruga žena Sivica

SLUŽBENI NAZIV UDRUGE UDRUGA ŽENA SIVICA E-MAIL UDRUGE nada.nada.skvorc@gmail.com GODINA OSNIVANJA UDRUGE 2005. SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT SIVICA, GLAVNA 49 , 40317 PODTUREN IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA …

Udruga žena Sivica Read More »

Udruga žena Palovec

SLUŽBENI NAZIV UDRUGE E-MAIL UDRUGE GODINA OSNIVANJA UDRUGE SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI

Udruga umirovljenika Prelog

SLUŽBENI NAZIV UDRUGE E-MAIL UDRUGE GODINA OSNIVANJA UDRUGE SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI