Zajednica HKUUMZ

Zajednica hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije
40000 Čakovec, Hrvatska, P.P. 188 , Trg Republike 3
IBAN : HR8224850031100224293 , Croatia banka d.d. , OIB: 63462493225
www.zajednica-hkuumz.hr , zajednica.hkuu.mz@gmail.com , mob +385 98 861 921

SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
Priločka amaterska scena
E-MAIL UDRUGE
bozidar.glavina@gmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
2005.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
Trg slobode 1 Prelog
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Božidar Glavina
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
099 41 61 755
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Božidar Glavina , bozidar glavina@gmail.com, 099 41 61 755 Zvonimirova 28 Prelog